കാട്ടാമ്പാക്കിലെ ഖാദിയിൽ പുതിയ പദ്ധതികൾക്ക് നീക്കം

കാട്ടാമ്പാക്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഖാദി ഉൽപാദന കേന്ദ്രത്തിൽ പുതിയ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അഡ്വ. മോൻസ് ജോസഫ് എം.എൽ.എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കെട്ടിട സന്ദർശനം നടത്തി..ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സുഷമ്മ , വാർഡ് മെമ്പർ ബോബൻ മഞ്ഞളാമലയിൽ, ഖാദി ജില്ലാ പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ സാജൻ ജേക്കബ്, മെമ്പർമാരായ ബീന ഷിബു, ലിസി ജീവൻ, ശ്രീകലാ ദിലീപ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!