കോൺഗ്രസ് ധർണ വ്യാഴാഴ്ച കടുത്തുരുത്തിയിൽ

കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ഇന്ധന കൊള്ളയ്ക് എതിരെ കോൺഗ്രസ്‌ കടുത്തുരുത്തി ബ്ലോക്ക്‌ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 18 വ്യഴാഴ്ച 10:30 ന് കടുത്തുരുത്തി BSNL ഓഫീസിന് മുമ്പിൽ ധർണ്ണ നടത്തും. ഡി. സി.സി ഭാരവാഹികൾ, ബ്ലോക്ക്‌ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ്‌ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, പോഷക സംഘടന ഭാരവാഹികൾ, ത്രിതല പഞ്ചായത്ത്‌ അംഗങ്ങൾ, ബാങ്ക് ബോർഡ്‌ അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ബേബി തൊണ്ടാംകുഴി അറിയിച്ചു.


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!