മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച മൂന്നാമത്തെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

കുറവിലങ്ങാട്: മികച്ച പഞ്ചായത്തുകള്‍ക്കുള്ള സ്വരാജ് ട്രോഫി പുരസ്‌കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോള്‍ മരങ്ങാട്ടുപിള്ളയ്ക്ക് മികച്ച നേട്ടം. സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച മൂന്നാമത്തെ പഞ്ചായത്തായി മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു . എറണാകുളത്തെ മുളന്തുരുത്തി, കണ്ണൂരിലെ പാപ്പിനിശ്ശേരി പഞ്ചായത്തുകള്‍ ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് അര്‍ഹരായി. കോട്ടയം ജില്ലാതലത്തില്‍ തിരുവാര്‍പ്പ്, എലിക്കുളം പഞ്ചായത്തുകള്‍ ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനങ്ങള്‍ നേടി. സേവന പ്രദാനത്തിലെ കാര്യക്ഷമതയ്ക്കും ഇ – ഗവേണന്‍സിനുമുള്ള സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച പഞ്ചായത്തായി മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത് ഏതാനും ദിവസങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പാണ്. ഇരട്ട നേട്ടത്തില്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അത്യന്തം സന്തോഷത്തിലാണ്. ജനപ്രതിനിധികളും ജീവനക്കാരും ഒരേ മനസ്സോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതാണ് മരങ്ങാട്ടുപിള്ളിയുടെ വിജയ രഹസ്യം.

മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നേട്ടങ്ങളെത്തിയവഴികള്‍ ഇങ്ങനെ
സ്വരാജ് ട്രോഫി 2021 – 22 – ശ്രദ്ധേയമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

 1. പദ്ധതി വിഹിതം 100% ചെലവഴിച്ചു.
 2. നികുതി പിരിവ് 100%.
 3. ജനസൗഹാര്‍ദ്ദം
  1. ILGMS സോഫ്റ്റ്വെയര്‍ ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ നടപ്പിലാക്കിയ പഞ്ചായത്ത്.
  2. ILGMS ന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഈ – ഗവേണന്‍സിന് സംസ്ഥാനത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനം
  3. ഐ. എസ്. ഒ 9001:2015 സര്‍ട്ടിഫിക്കേഷന്‍.
  4. യേസ് പോളിസി – അപേക്ഷകള്‍ നിരസിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങള്‍ പരമാവധി ഒഴിവാക്കി. ജീവനക്കാരുടെ അഭാവംമൂലം പൗരന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാതിരിക്കാനായി ഇതര ജീവനക്കാര്‍ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കുക.
 4. വിഭവസമാഹരണത്തില്‍ CSR ഫണ്ട് അടക്കമുള്ള നൂതന ഇടപെടലുകള്‍.
 5. കാര്‍ഷിക മേഖലയില്‍ നിരവധി ദേശീയ, സംസ്ഥാന പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍.
 6. പൗള്‍ട്രി വികസന കോപ്പറേഷന്റെ സഹകരണത്തോടെ കെപ്‌കോ ആശ്രയ പദ്ധതി വഴി 905 വനിതകള്‍ക്ക് 10 മുട്ടക്കോഴികളെ വീതം വിതരണം – പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക വികസനവും സ്ത്രീ ശാക്തീകരണവും.
 7. ക്ഷീരപഥം പദ്ധതി വഴി കാലിവളര്‍ത്തല്‍, സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം.
 8. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ തരിശുനില കൃഷി, നെല്‍കൃഷി, ഫ്‌ലോറി കള്‍ച്ചര്‍.
 9. ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ജല സ്രോതസ്സുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം.
 10. ലഹരിവിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സ്‌പോര്‍ട്ട്‌സ് പ്രമോഷന്‍.
 11. മൃതസഞ്ജീവനി (അവയവദാന പദ്ധതി) ക്ക് വ്യാപക പ്രചാരണം, സമ്മതപത്ര ശേഖരണം.
 12. ജൈവമാലിന്യ സംസ്‌കരണത്തിന് തുമ്പൂര്‍മൂഴി സംവിധാനങ്ങള്‍, ബയോ ഡൈജസ്റ്റര്‍ സംവിധാനങ്ങള്‍ – അലക്ഷ്യമായി മാലിന്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കെതിരെ, നിയമ നടപടികള്‍.
 13. ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദ പഞ്ചായത്ത്.
 14. വയോജന സൗഹൃദ പഞ്ചായത്ത്.
 15. ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗ (SOP) പ്ലാസ്റ്റിക്ക് നിയന്ത്രണത്തിനായി PCB ഓണ്‍ലൈന്‍ പോര്‍ട്ടല്‍ മുഖേനയുള്ള നടപടികള്‍ക്ക് ജില്ലയിലെ രണ്ടാം സ്ഥാനം.

നേട്ടത്തില്‍ അഭിമാനിക്കുന്നു: ബെല്‍ജി ഇമ്മാനുവല്‍

2021-2022 വര്‍ഷം സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച മൂന്നാമത്തെ പഞ്ചായത്തായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതില്‍ ഏറെ അഭിമാനമുണ്ട്. സര്‍വ്വതല സ്പര്‍ശിയായ വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കാന്‍ ഇക്കാലയളവില്‍ സാധിച്ചു. വികസത്തോടൊപ്പം പൗരസേവനത്തിനും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രാമുഖ്യം നല്‍കിവരുന്നു. ഇ-ഗവേണ്‍സിന്റെ ഭാഗമായി കഘഏങട സോഫ്റ്റ്വെയര്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച പഞ്ചായത്തായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഇരട്ടി സന്തോഷം പകരുന്നു. എല്ലാ ജീവനക്കാരുടെയും ആത്മാര്‍ത്ഥമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ഭരണസമിതിയുടെ ഒരുമയോടെയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും നേട്ടങ്ങളില്‍ നിര്‍ണായകമായി.

ആസൂത്രണം മുതല്‍ ചിട്ടപ്പെടുത്തല്‍ ശ്രീകുമാര്‍ എസ്. കൈമള്‍ സെക്രട്ടറി
ആസൂത്രണത്തിലെ സൂക്ഷ്മതയും നിര്‍വഹണത്തിലെ കാര്യക്ഷമതയും സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയതിലൂടെയാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് സംസ്ഥാന തലത്തില്‍ മികച്ച നേട്ടം കൈവരിക്കാനായത്. ഇ- ഗവേര്‍ണന്‍സിലും സംസ്ഥാനതലത്തില്‍ ഒന്നാമത് എത്താനായത് ഏറെ അഭിമാനമുളവാക്കുന്നു. ഭരണസമിതിയുടെ നേതൃത്വപാടവവും, ജീവനക്കാരുടെ ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ പ്രതിബദ്ധതയും, ഘടക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമമായ സേവനങ്ങളും, പൗര സമൂഹത്തിന്റെ പൂര്‍ണ പിന്തുണയും വിജയങ്ങള്‍ക്ക് അടിസ്ഥാനമായി. എല്ലാ അര്‍ത്ഥത്തിലും ടീം വര്‍ക്കിന്റെ യഥാര്‍ത്ഥ വിജയം.


by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!