ദേവമാതാ കോളജില്‍ ഗസ്റ്റ് ലക്ചറര്‍ ഒഴിവ്

കുറവിലങ്ങാട്: ദേവമാതാ കോളജ് എംഎസ്‌സി മാത്തമാറ്റിക്‌സ് സ്വാശ്രയവിഭാഗത്തില്‍ ഗസ്റ്റ് അധ്യാപകരുടെ ഒഴിവുണ്ട്. യോഗ്യരായവര്‍ അസല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി 20ന് രാവിലെ 10ന് കോളജില്‍ അഭിമുഖത്തിന് ഹാജരാകണമെന്ന് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *