കുറവിലങ്ങാട് പഞ്ചായത്തില്‍ കുടിവെള്ളത്തിന് 33.2 ലക്ഷം : സഖറിയാസ് കുതിരവേലി

കുറവിലങ്ങാട്: പഞ്ചായത്തില്‍ മൂന്ന് കുടിവെള്ളപദ്ധതികള്‍ക്കായി 33 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചതായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷന്‍ സഖറിയാസ് കുതിരവേലി അറിയിച്ചു. പഞ്ചായത്ത് 11-ാം വാര്‍ഡിലെ കുന്നത്തോലി, 12-ാം വാര്‍ഡിലെ ഓലിക്കല്‍, രണ്ടാം വാര്‍ഡിലെ കാഞ്ഞിരംകുളം എന്നീ കുടിവെള്ള പദ്ധതികള്‍ക്കാണ് ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കുന്നത്തോലി പദ്ധതിക്ക് 21 ലക്ഷം രൂപയാണ് കുളം നിര്‍മ്മാണം, മോട്ടോര്‍ വാങ്ങല്‍, പമ്പിംഗ് മെയിന്‍ എന്നിവയ്ക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓലിയക്കല്‍ പദ്ധതിക്ക് വാട്ടര്‍ ടാങ്ക്, മോട്ടോര്‍, മോട്ടോര്‍ പുര എന്നിവയ്ക്കായി 7. 2 ലക്ഷം രൂപയാണ് അനുവദച്ചിട്ടുള്ളത്. കാഞ്ഞിരംകുളം പദ്ധതിക്കായി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് കുളനിര്‍മ്മാണത്തിന് അനുവദിച്ചതെന്നും സഖറിയാസ് അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *