പാടത്ത് വിരുന്നെത്തിയ ദേശാടന കിളികള്‍ അക്രമിക്കപ്പെട്ട സംഭവത്തില്‍ വനം വകുപ്പ് നടപടികളുമായി രംഗത്തെത്തി.

കോഴായിലെ സംസ്ഥാന സീഡ്ഫാം പാടത്ത് വിരുന്നെത്തിയ ദേശാടന കിളികള്‍ അക്രമിക്കപ്പെട്ട സംഭവത്തില്‍ വനം വകുപ്പ് നടപടികളുമായി രംഗത്തെത്തി. വനംവകുപ്പിന്റെ പാറമ്പുഴ ഓഫീസില്‍ നിന്നെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ കിളിയെ തട്ടേക്കാട് പക്ഷികേന്ദ്രത്തിലെത്തിച്ചു. പക്ഷികേന്ദ്രത്തില്‍ മതിയായ ചികിത്സ നല്‍കിയ ശേഷം പക്ഷികേന്ദ്രത്തില്‍ പറത്തിവിടാനാണ് തീരുമാനം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *